Kemikaliesäkerhet på arbetsplatsen: Tips för att säkerställa en säker arbetsmiljö

Hemsidan Frihets Partiet  » Blog »  Kemikaliesäkerhet på arbetsplatsen: Tips för att säkerställa en säker arbetsmiljö
0 Comments

Kemikaliesäkerhet på arbetsplatsen och arbetsplatssäkerhet i allmänhet är en kritisk fråga som alla företag måste ta hänsyn till. Om de rätta försiktighetsåtgärderna inte vidtas kan det leda till allvarliga och till och med dödliga olyckor. I den här artikeln kommer vi att diskutera några sunt förnuft tips om hur man säkerställer kemisk säkerhet på arbetsplatsen. Vi kommer också att tillhandahålla en lista över de vanligaste kemikalierna och deras risker. Genom att följa dessa tips kommer du att göra stora framsteg när det gäller att hålla dina anställda säkra från skada!

 

Några tips och råd

Även om kemikaliesäkerhet är ett brett ämne finns det alltid vissa saker som gäller i alla fall och användning av kemikalier. Sunt förnuft är en förutsättning men det finns några andra ganska grundläggande saker som alla som arbetar med kemikalier behöver tänka på:

– Läs alltid säkerhetsdatabladet (SDS) för varje kemikalie innan du använder det. Säkerhetsdatabladet kommer att ge information om hur man säkert använder kemikalien och vilka försiktighetsåtgärder som ska vidtas.

 

– Se till att alla anställda känner till farorna med de kemikalier de arbetar med.

 

– Förvara kemikalier på ett säkert ställe, borta från värme och låga och säkra från fysisk påverkan.

 

– Använd rätt personlig skyddsutrustning (PPE) när du arbetar med kemikalier.

 

– Ventilera regelbundet det område där kemikalier används.

 

Vanliga kemikalier och de problem de orsakar

Kemikalieförteckning att vara medveten om och några problem de kan orsaka:

Syror – kan orsaka hud- och ögonirritation, andningsproblem och kemiska brännskador

Baser – kan orsaka hud- och ögonirritation, andningsproblem och kemiska brännskador

Lösningsmedel – kan orsaka hud- och ögonirritation, andningsproblem och kemiska brännskador

Bekämpningsmedel – kan orsaka hud- och ögonirritation, andningsproblem och kemiska brännskador

Herbicider – kan orsaka hud- och ögonirritation, andningsproblem och kemiska brännskador

Flamskyddsmedel – kan orsaka hud- och ögonirritation, andningsproblem och kemiska brännskador

 

Observera att detta inte är en fullständig lista – det finns många andra kemikalier som kan utgöra en säkerhetsrisk på arbetsplatsen och som är mycket farliga. Genom att vara medveten om riskerna med dessa kemikalier och allmän användning av kemikalier kan du hjälpa till att hålla dig och dina anställda säkra. För mer information om kemikaliesäkerhet på arbetsplatsen kan du kolla in ditt lokala säkerhetsråd eller Ecoonline.se – en bra webbplats för ett företag som ser till att när det gäller arbetsplatssäkerhet är du alltid på toppen av ditt spel.